DESALIN, IMÒTÈL!

DESALIN, IMÒTÈL! Nou salye tout moun ki reponn prezan pou envitasyon jodi-a. Nou remèsye espesyalman Ambasadè Haiti an R.D. ak Mme Anne Marie François, qui ofri nou opòtinite ak onè, pou nou pale jodi-a, de Ero nou, de Sovè nou;  pou nou pale de liberatè nou, Papa nou tout, Papa Nasyon an! Paske, si Jodi-a, se...

Read More →