DESALIN, IMÒTÈL!

DESALIN, IMÒTÈL! Nou salye tout moun ki reponn prezan pou envitasyon jodi-a. Nou remèsye espesyalman Ambasadè Haiti an R.D. ak Mme Anne Marie François, qui ofri nou opòtinite ak onè, pou nou pale jodi-a, de Ero nou, de Sovè nou;  pou nou pale de liberatè nou, Papa nou tout, Papa Nasyon an! Paske, si Jodi-a, se...

Read More →

The Haitian DIASPORA a Powerful, But Stagnate Engine

Garaudy Laguerre’s Opening Remarks at NAAHP Conference on the Diaspora THE HAITIAN DIASPORA A POWERFUL, BUT STAGNATE ENGINE 1 – I would say the Diaspora is definitely a POTENTIALLY POWERFUL contributing engine, for HAITI. Yes, however, within a NATIONAL VISION and PLAN, for the economic, social and cultural development of the country and its people. A– To...

Read More →